Att skapa ett stressfritt liv

Workshop om Stresshantering

Registrera dig

Skapa ett stressfriare liv

Många tror att det vet vad som är den bakomliggande orsaken till deras stress. Ofta lägger vi vikten på de omständigheter och människor vi har runt om oss och tror att om bara de ändrades så skulle vi må bättre. Den största anledningen till stress är oftast vårt förhållningssätt och våra tankar om situationer och relationer. Som tur är behöver vi alltså inte vänta på att de yttre omständigheterna ska förändras för att vi ska kunna må bra här och nu. Med rätt hjälp, nödvändig kunskap och rätt verktyg kan du skapa ett liv utan stress redan i dag.

Hur går workshopen till?

På workshopen Stresshantering träffas vi i grupp över internet sex onsdagar i följd kl. 19.00 med start onsdagen den 19:e april. Vi håller på i 45 minuter och varje möte har ett tema, exempelvis "gränssättning". I nämnda tema inleder vi med att tala olika områden i vardagen där vi upplever stress och vad den underliggande orsaken egentligen är. Vi går sedan vidare med att diskutera hur just du kan lära dig att möta och hantera situationer i ditt liv som du upplever som stressfyllda. Avslutningsvis kommer vi att ta fram en handlingsplan för var och en av deltagarna. Genom workshoppen kommer du att nå en djupare insikt om vad just din stress handlar om och få de verktyg du behöver för att leva ett stressfritt liv.

Innehåll

Kursen innehåller bland annat följande delmoment: Lär dig sätta gränser, Hitta ditt inre lugn, Få bättre relationer, Få ordning på dina tankar och känslor, Bli av med sömnbesvär, Få bättre koncentration med mera.

Att skapa ett stressfritt liv

Workshop om Stresshantering

Registrera dig

Få ordning på dina tankar och känslor

Har du lätt för att brusa upp och låter det gå ut över dina nära och kära? Tycker du att du faller i gråt för minsta motgång? När vi befinner oss under stress minskar vårt psykiska immunförsvar drastiskt. Ju mer stressad du är desto mer sannolikt är det att du upplever dina tankar och känslor som ett enda kaos. Under kursen om stresshantering lär du dig att förstå de bakomliggande orsakerna till att du tänker och känner som du gör. Du får också lära dig att skapa ordning och reda på dina tankar och känslor och genom det återfå kontrollen.

Bli av med sömnbesvär

En av de vanligaste symtomen på att du lider av stress är att du får problem med sömnen. Kanske har du svårt att komma till ro på kvällen och somna? Eller vaknar du framåt småtimmarna med huvudet fullt av aktivitet och finner det omöjligt att somna om? Oron över att inte få tillräckligt med sömn blir ytterligare en källa till stress. Under kursen om Stresshantering får du kunskap om sömnens mekanismer och du får verktyg för att kunna bryta sömnlösheten. Du kommer genom användandet av dessa verktyg kunna hitta tillbaka till en normal sömnrytm och återigen uppleva natten som en tid för sömn och återhämtning.

Få bättre koncentration

Ett av de första och vanligaste tecknen folk lägger märke till vid stress är att deras koncentration och minne försämras. Känner du igen dig? Du känner dig tröttare än vanligt och kan bara hålla dig sysselsatt kortare perioder. Till och med aktiviteter som du tidigare har uppskattat och gärna ägnat dig åt har börjat att trötta ut dig. För många upplevs de symtomen som mycket skrämmande och det i sin tur spär på stressen ytterligare. Under kursen Stresshantering får du större förståelse på hur stress påverkar din koncentration och ork och hur du kan återfå fokus och energi.

Lär dig sätta gränser

Många som lider av stress upplever ofta att de har svårt att sätta gränser, att helt enkelt säga nej. Bakomliggande orsaker kan vara att de inte anser sig ha rätt att säga ifrån och drabbas av dåligt samvete om de ändå gör det. Kanske är de rädda för de konsekvenser som kommer att följa. Kommer jag inte att få chansen igen? Gör det mig till en dålig förälder om jag säger nej? För att undvika de obehagliga känslorna väljer många den enkla vägen och säger ja mot sin vilja. Under workshopen får du lära dig att hanterar dessa tankar och känslor. Du får även lära dig hur du på ett tydligt och enkelt sätt sätter dina gränser och vågar stå för dem.

Hitta ditt inre lugn

Under workshopen om stresshantering lär du dig att hitta lugnet i stormens öga. Livet pågår ständigt runt omkring oss med allt vad det innebär. I stället för att fly från allt det du upplever som stressigt och kravfyllt, vilket ibland kan kännas som enda utvägen, får du här de verktyg du behöver för att kunna vara lugn och balanserad oavsett vad som händer runt omkring dig. Du kommer att känna dig mer energifylld och därmed vara kapabel att se vad som behöver göras och veta hur. Där du tidigare har känt dig överhopad av krav och oförmögen att ta itu med dem kommer du nu kunna agera och göra det situationen kräver av dig med entusiasm och tydlighet i stället för av desperation.

Få bättre relationer

Relationer människor emellan är en stor och vanlig orsak till stress. Det kan vara relationen till din partner, kollega, chef eller svärförälder. Mycket tid och energi går åt att få relationer att fungera så som vi önskar och ännu mer energi går åt åt de relationer som inte fungerar alls. Under workshopen får du lära dig några grundläggande principer för hur du skapar bra relationer. båda nära och ytliga. Genom att använda dig av dessa principer är det aldrig för sent att skapa de relationer du vill ha.

Svartsjuka